Introduktion til Maple T.A. Serien - Del 2: Opbygning af opgaver - Recorded Webinar - Maplesoft

Home : Recorded Webinars : Introduktion til Maple T.A. Serien - Del 2: Opbygning af opgaver
recorded

View a Recorded Webinar
Introduktion til Maple T.A. Serien - Del 2: Opbygning af opgaver

Language: Danish
Duration: 35 Minutes

Introduktion til Maple T.A. Serien - Del 2: Opbygning af opgaver

Maple TA er et web baseret værktøj til online test og træning, hvor elevens svar automatisk bliver tjekket og kommenteret og sendt til eleven. Læreren kan naturligvis også få en kopi.
Maple TA er primært udviklet til brug i matematik og fysik og indeholder ud over de sædvanlige spørgsmål også en type, hvor Maple’s beregningskerne analytisk afgør, om et svar er korrekt eller ej. Som noget nyt er det muligt at lave adaptive spørgsmål og opgavesæt, hvor et forkert svar automatisk leder eleven gennem en række delspørgsmål med det oprindelige spørgsmål som sigte. Indtastning af svar, der indeholder matematisk notation, sker i en java-baseret formeleditor.

Spørgsmålene i Maple TA kan algoritmiseres og plukkes tilfældigt fra puljer, så ingen elever i en klasse vil få de samme opgavesæt, men dog alligevel sammenlignelige opgaver af samme sværhedsgrad og indhold.

Der er værktøjer til statistik på elevrespons, så deres udvikling kan følges. Desuden er der værktøjer til statistik på de enkelte opgaver, så læreren kan se, i hvor høj grad et begreb er på plads.

I anden del af denne webinar serie viser vi, hvordan opgaver opbygges i Maple TA. Hertil benytter vi den indbygede Question Designer, hvori det meste kan laves. Opgaverne bliver opbygget fra bunden af, føst som simple statiske opgaver, der siden bliver algorimiserede og hvor svarene bliver tjekket i Maple’s symbolske maskine.


Share this webinar:
Are you a Maplesoft.com member?
Login to have the form automatically fill in
Close
E-mail Address:
Password:
View this Recording
Fill out the form below to immediately view this recorded webinar.

Email Address :
First Name :
Last Name :
Company/Institution :
Job Title :
Which best describes you?


Country :
Region :
I would like to hear about new Maplesoft products, promotions and special offers.